Pages

New to Astrology. Learn from Post 1. There are no Shortcuts. இத்தளத்திற்கு நீங்கள் புதிதாக இருந்தால், பதிவு 1'லிருந்து முழுமையாக‌ படியுங்கள். ஜோதிடத்தை எளிதில் கற்க‌ இயலாது.

Saturday, 21 March 2020

Eradicate any type of fever - சுரம் காய்ச்சல் பரிபூரணமாக தீர‌ by Grace of Goddess Parvati


coronavirus mantra

coronavirus mantra


ஆதிசங்கரர் அருளிய சௌந்தரிய லஹரி
----------------------------
Source:


காஞ்சி மகா பெரியவர் கூறியது.
"தெய்வத்தின் குரல்" இரண்டாம் பாகத்தில் குறிப்பிடபட்டுள்ளது. அனைத்து விதமான ஜுரம் காய்ச்சலை விரட்ட சவுந்தர்ய லஹரியில் 20 ஆம் பாடல்.


20. சுரம் காய்ச்சல் பரிபூரணமாக தீர‌, விஷ பயம் நீங்க, பாம்பு ஜந்துக்கள் வசியமாக
த்ருஷ்டி முதலான பொறாமைத்தனம் இல்லாமல் இருக்க - பீஜம் ஓம் க்ஷிப ஸ்வாஹா


====================================================
கிரந்தீ-மங்கேப்ப்ய: கிரண-நிகுரும்பாம்ருதரஸம்
ஹ்ருதி த்வா மாதத்தே ஹிமகர-ஸிலா-மூர்த்திமிவ ய:
ஸ ஸர்ப்பாணாம் தர்ப்பம் ஸமயதி ஸகுந்தாதிப இவ
ஜ்வரப்லுஷ்டாந் த்ருஷ்ட்யா ஸுகயதி ஸுதாதார ஸிரயா
============================================================


தேவியின் தோற்றம்-விஷமும், சுரமும் தீர்த்து அருள் பெற (தமிழ்)


====================================================================
ஆடல் அம்பிகை, இமகர சிலை வடிவு ஆளும் நெஞ்சினுள் வழிவுறு கிரணம் மேல் ஓடி,
எங்கணும் உடல் பெருகு அமிழ்தென ஊடெழும் ப்ரபை தமது இடம் உணர்குவோர்
நாடவும் கொடும் விடம் ஒரு கலுழனை நாடும் வெங்கொலை அரவெனமுறியும் மேல்
மூடு அருஞ்சிரம் விழிபொழி அமுதினின் மூழ்க என்பொடு அழல் உடல் குளிருகே.
====================================================================

பொருள்: தாயே! உன் திருமேனியிலிருந்து கிரண வடிவில் அமிருத ரஸம்
வெளிப்படுகிறது. இத்தகைய உன் திருக்கோலத்தை எவன் உள்ளத்தில் நிலைநிறுத்தி
தியானம் செய்கிறானோ அவன், பறவைகளின் அரசனான கருடனைப் போல், பாம்புகளின்
கர்வத்தை அடக்குவான். அமிர்த நாடியோடு கூடியுள்ள தன் பார்வையாலேயே ஜுரத்தால்
வருந்துபவர்களைக் குணப்படுத்துவான். இம்மந்திரப் பாடல் சகலவிதமான
விஷங்களையும் போக்குவதால் இதைப் பதினாறு முறைக்குக் குறையாமல் சொல்லி
தீர்த்தத்தையோ, விபூதியையோ அளித்து நோயை நீக்கலாம்.
ஜபமுறையும் பலனும்


25 நாட்கள் தினந்தோறும் காலையில், கிழக்கு முகமாக அமர்ந்து மேற்கண்ட
ஸ்லோகத்தை 1000 தடவை ஜபித்து வந்தால் தீராதென முடிவுசெய்த விஷ சுரம் நீங்கும்.
பூரான், செய்யான் முதலிய விஷ ஜந்துக்கள் தீண்டியதால் ஏற்பட்ட வியாதிகள் மற்றும்
திருஷ்டி தோஷத்தால் ஏற்படும் தீங்குகளும் நீங்கும்...
(20)
किरन्तीमङ्गेभ्यः किरणनिकुरुंबामृतरसं
हृदि त्वामाधत्ते हिमकरशिलामूर्तिमिव यः।
स सर्पाणां दर्पं शमयति शकुन्ताधिप इव
ज्वरप्लुष्टान् दृष्ट्या सुखयति सुधाधारसिरया ॥२०॥

Kirantim angebhyah kirana-nikurumba'mrta-rasam
Hrdi tvam adhatte hima-kara-sila murthimiva yah;
Sa sarpanam darpam samayati sakuntadhipa iva
Jvara-plustan drshtya sukhayati sudhadhara-siraya.


அன்னையே ! சந்திர காந்தக் கற்களினால் செய்யப்பட்டதுபோல் அழகிய உருவம் கொண்டவளே ! உன்னை வணங்கும் அடியார்க்கு , உன் அங்கங்களிலிருந்து பெருகும் அமிர்த மழையினை வாரி வழங்குபவளே ! அதனால் உன் அருள் பெற்றவன் ஆடும் பாம்பிற்கு சாடும் கருடனைப் போலவும் , ஜுரத்தினால் பாதிக்கப் பட்டவர்களுக்கு, உன்னால் கிடைக்கப் பெற்ற அமிர்த பார்வையினாலேயே , நிவர்த்தியைத் தருபவனாகவும் இருந்து, அவர்களின் நோயை குணப்படுத்துகிறான் .


Saundharya Lahiri(by Guru Adi Sankara) stanza 20 has the effects to cure and eradicate any type of fever by the grace of Goddess Paravati.
Source: Deivathin kural, volume 2 as said by Kanchi Maha Periyavar.


- Karthik. R

Wednesday, 6 June 2018

Goddess Kamakshi subduer of Planetary effects - நவகிரகங்களின் பாதிப்பை அகற்றும் காமாட்சி அம்மன்

horoscience


One who worships Goddess Kamakshi will be relieved from all malefic effects of Navagraha's/9 planets as said by Mookar in Mooka Panchasathi in sloka 59 out of 500 slokas.

Youtube Link: https://www.youtube.com/watch?v=R5PX2Wx3380காமாட்சி அனுக்ரகம் பற்றி மகா பெரியவர்


காமாட்சி ச‌கல கஷ்டத்தையும் நிவர்த்தி பண்ணிப் பரமானந்தத்தை அளிக்கிறவள். நமக்கு ஏற்படும் கஷ்டங்களுக்கு ஜ்யோதிஷ ரீதியில் நவகிரகங்களைத்தானே காரணமாகச் சொல்கிறார்கள்? இந்த நவகிரக பாதிப்பு எதுவும் அவள் பாதத்தை ஸ்மரிக்கிறவருக்கு ஏற்படாது என்று பொருள்படுமாறு ‘மூக பஞ்சசதி’யில் – வார்த்தை விளையாட்டுப் பண்ணி, ஒரு ச்லோகம் இருக்கிறது. மூக பஞ்சசதி என்பது ஞானம், பக்தி, சாக்த சாஸ்த்ர தத்வங்கள், காவ்ய ரஸம் எல்லாம் சேர்ந்ததாகக் காமாட்சியைப் பற்றி மூகர் என்பவர் அநுக்ரஹித்துள்ள ஐநூறு ச்லோகம் கொண்ட ஸ்தோத்ரம். இவற்றிலொன்று தான் நவகிரகங்களில் ஒவ்வொன்றின் தன்மையும் அம்பாளின் சரணாரவிந்தத்தில் இருப்பதாகச் சொல்லும் ச்லோகம்.


ததாநோ பாஸ்வத்தாம் அம்ருதநிலயோ லோஹிதவபு:
விநம்ராணாம் ஸௌம்யோ குருரபி கவித்வம் ச கலயந்
கதௌ மந்தோ கங்காதர-மஹிஷி காமாக்ஷி பஜதாம்
தம: கேதுர்-மாத:ஸ்தவ சரணபத்மோ விஜயதே
(பாதாரவிந்த சதகம் – 59)


சூரியன் : ப்ரகாசிப்பதாலே ‘பாஸ்வத் தாம்’ என்று அந்தப் பாதத்தைச் சொல்கிறார். நவகிரகங்களில் முதலில் வரும் ஸூர்யனின் தன்மை இதுதானே? ‘பாஸ்கரன்’ என்றே அவனுக்கு ஒரு பேர்.


சந்திரன் : அம்பாள் சரணத்திலிருந்து அம்ருதம் கொட்டுகிறது. இதை ‘அம்ருத நிலய:’ என்கிறார். யோகிகள் சிரஸின் உச்சியில் அவளுடைய பாத பத்மத்தின் அம்ருதம் பெருகுவதில் அப்படியே ‘உச்சி குளிர்ந்து’ இருப்பார்கள். ‘சரணாம்ருதம்’ என்றே சொல்வது வழக்கம். இதேபோல அம்ருதம் பெருக்குகிற தன்மை சந்திரனுக்கு உண்டு. அதனால்தான் ‘ஸுதாகரன்’ என்று பெயர்.


செவ்வாய் : ‘லோஹிதவபு:’ என்று ச்லோகத்தில் இருப்பதற்கு, ‘சிவந்த ரூபமுள்ளது’ என்று அர்த்தம். சிவப்பாயிருப்பதுதான் செவ்வாய். ‘விநம்ராணாம் ஸௌம்ய:’ அந்தப் பாதத்திலே போய் நமஸ்காரம் பண்ணுகிறவர்களுக்கு, அது ஸௌம்யமாயிருக்கிறது. மனஸுக்குப் பரமஹிதமாக, ம்ருதுவாக, சாந்தமாக இருப்பதெல்லாம் ஸௌம்யம். உக்ர தேவதை என்பதற்கு ஆப்போஸிட்டாக ஸௌம்ய தேவதை என்கிறோம்.


புதன் : ‘சோம’ என்ற சந்திரனிலிருந்து உண்டானதே ‘ஸௌம்யம்.’ நிலவு போலக் கோமளமாக, சாந்தமும் ஹிதமும் தருவதாக இருப்பதையெல்லாம் ஸௌம்யம் என்கிறோம். சோமனுக்குப் புத்ரனாக உண்டானவன் புதன். அதனால் அவனுக்கு ஸௌம்யன் என்று பேர்.


குரு : அம்பாள் பாதம் ‘குரு ரபி’ – ‘குரு: அபி’ என்கிறார். ‘குருவானதும்கூட’ என்கிறார். குரு என்றால் குணவிசேஷத்தால் பெரியது என்று அர்த்தம். அதோடுகூட, அந்தப் பாதம் க்ஷணகாலம் பட்டுவிட்டால் திருவடி தீக்ஷையினாலே ப்ரஹ்ம ஞானமே ஸித்தித்துவிடும். இப்படி ஞானம் தருவதாலும் அது குருவாயிருக்கிறது. குரு என்றால் வியாழன். குருவாரம் என்றே அந்தக் கிழமைக்குப் பேர்.


சுக்கிரன் : ‘கவித்வம் சகல யந்’ – கவித்வத்தையும் அநுக்ரஹித்துவிடுகிறது அம்பாள் பாதம். அவளருளால் அருட்கவியாகி, ஒரு காலத்தில் தாம் மூகனாயிருந்ததை லோகமெல்லாம் அறிய வேண்டுமென்பதால், ‘மூகர்’ என்றே பெயர் வைத்துக் கொண்டவர்தான் இந்த ச்லோகத்தைப் பண்ணியிருப்பவரே! நவகிரகங்களில் கவித்வகாரகன் வெள்ளிக் கிழமைக்குரிய சுக்ரன். ‘குரு’ என்று வெறுமே சொன்னால், அது தேவகுருவான ப்ருஹஸ்பதியைத்தான் குறிக்கும். அப்படியே ‘கவி’ என்று வெறுமே சொன்னால், அது அஸுர குருவான சுக்ராச்சாரியாரைத்தான் குறிப்பிடும். கவித்வ சக்தி அருளுவதால், அம்பாளின் பாதம் சுக்ரனாக இருக்கிறது.


சனி : ‘கதௌ மந்த:’ மிக மெதுவான நடை உள்ளது அம்பாள் பாதம். ‘மந்தன்’ என்று சனிக்கு ஒரு பேர். சனி, ரொம்ப மெதுவாக ஸஞ்சாரம் செய்யும் கிரஹம். ‘சனீச்வரன்’ என்று சொல்வது தப்பு. மற்ற கிரகம் எதற்கும் இல்லாத ‘ஈச்வர’ப் பட்டம் இதற்கு மட்டும் வருவதற்கு நியாயமில்லை. ‘சனைச்சரன்’ என்பதே சரியான வார்த்தை.‘சனை:’ – மெதுவாக, ‘சர’-ஸஞ்சரிப்பவன். அதைச் சுருக்கி சனி என்கிறோம்.


ராகு : ‘பஜதாம் தம: கேது:’ – அம்பாள் பாதம் தன்னை பஜிக்கிறவர்களின் தமஸுக்கு உலை வைக்கும் தூமகேதுவாக இருக்கிறது. தமஸ் என்றால் இருட்டு. துக்கம், அஞ்ஞானமெல்லாம் தான் பெரிய இருட்டு. தமஸ் என்று ராஹுவுக்கும் பெயர்.


கேது : கேது என்பது ஒன்பதாவது கிரகமென்று எல்லோருக்கும் தெரியும். ச்லோகத்தில் ராஹுவின் தன்மை மாத்திரம் நேரே அம்பாள் பாதத்துக்கிருப்பதாகச் சொல்லாமல் ஆனாலும் ‘தமஸ்’ என்ற வார்த்தையை வைத்து, மற்ற எட்டு கிரகங்களையும் நேரே அந்தச் சரண ஸம்பந்தப்படுத்திச் சொல்லியிருக்கிறது.”


யார் இந்த மூகர்…?


கவி காளிதாஸர், தண்டி, பவபூதி, வரருசி, மற்றும் 5 புலவர்கள் சேர்ந்து “நவரத்தினங்கள்” என்னும் புகழுடன் போஜராஜன் அரண்மனையில் போற்றப்பட்டனர். ஒரு சமயம் போஜராஜன் சபையில் யார் மிகச் சிறந்த கவி என்ற கேள்வி வருகையில் அன்னை பராசக்தியானவள் தண்டியையும் பவபூதியும் சிறந்த புலவர்கள் என்று கூறுகிறாள். இதனைக் கேட்ட காளிதாஸர் மிகுந்த கோபத்துடன் அவசரமாக ‘அப்படியென்றால் நான் யாரடி?’ என்று அம்பாளிடமே ஏகவசனத்தில் கேட்கிறார். அன்னையும் நிதானமாக ‘நீயே நான் தான்’ என்றவாறு தத்வமஸி என்கிற மஹா வாக்கியத்தை உணர்த்துகிறாள். ஆனாலும் காளிதாஸர் அவசரப்பட்டு அன்னையை அவதூறாக பேசியதற்கு தண்டனையாக மறுபிறவியில் ஊமையாக பிறக்கும்படி சாபமிடுகிறாள். காளிதாஸர் தாம் செய்த தவறுக்கு மனம் வருந்தி மன்னிக்கும்படி வேண்ட, தேவியும் மனமிரங்கி, ”நீ ஊமையாக பிறந்தாலும் மீண்டும் பேசும்திறனும், கவிபாடும் திறனும் பெருவாய்” என்று அருளாசி வழங்கி வாக்களிக்கிறாள் அன்னை. 


காலங்கள் உருண்டோடின…. சக்திபீடங்களில் முதன்மையான ஸ்ரீகாஞ்சி க்ஷேத்திரத்தில் தமது மறுபிறவியில், ஓர் அந்தண குடும்பத்தில் ஊமையாக பிறந்தார் காளிதாஸர். மூகர் என்ற பெயருடன் பால்யத்திலிருந்தே ஸ்ரீகாமாட்சி சன்னதியில் எப்போதும் அமர்ந்திருப்பார்… பக்கத்திலேயே ஒருஸ்ரீவித்யா உபாஸகரும் வாக்ஸித்தியை வேண்டி வழிபட்டு வந்தார். ஓரு நாள் அந்த உபாஸகரைக் கடாஷிக்கும் பொருட்டு அன்னை அவர் முன் பாலையாக தோன்றுகிறாள். அம்பிகையின் ஸெளந்தர்யத்தைக் கண்ட மூகர், தான் முன் ஜென்மாவில் செய்த சியாமளா தண்டகம் போன்ற கவிதைகளின் நினைவால் உந்தப்பட்டு, தேவியைப் பாட வாய் திறந்து ‘பே,பே’ என்றுசப்தமிடுகிறார். ஊமைச் சிறுவனின் உளறல் சப்தம் கேட்டு கண்விழித்த உபாஸகர், ஊமையின் அலறலுக்கு இந்த சிறுமியே காரணமென்று அவளை அந்த இடத்தைவிட்டு செல்லுமாறு உத்திரவிடுகிறார் ஸ்ரீவித்யா உபாஸகர். “சுத்த வித்யாங்குராகார த்விஜபங்க்த்தி த்வயோஜ்வலா” என்பதான சுத்த வித்தையே போன்ற பல்வரிசைகளில் ஊறி வந்த தாம்பூல ரஸத்தை தேவி மூகரின் வாயில் சேர்த்துவிடுகிறாள். உடனடியாக மூகருக்கும் வந்தது யார் என்பது முதலாக தனதுபூர்வ ஜென்ம தொடர்புகளெல்லாம் புரிகிறது. மேலும் அவர் பேசும் சக்தி மட்டுமல்லாது பாடல்களை புனையக் கூடிய கவிதாவிலாஸம் சித்தியாகிறது. இவர் ஸ்ரீகாமாட்சி மீது பாடிய 500 ஸ்லோகங்களே ”மூக பஞ்சசதி” என்று போற்றப்படுகிறது. இந்த ஸ்லோகங்களானது ஸ்ரீவித்யா மந்திரமே மாற்று உருக்கொண்டதாக சொல்லும்படியான விசேஷ அமைப்புடன் விளங்குகிறது. இந்த மூகரே பிற்காலத்தில் (கி.பி 398) காஞ்சி காமகோடி பீடத்தின் 20ஆவது ஆச்சாரியராக பட்டமேற்று 39 ஆண்டுகள் கழித்து கி.பி 437 ஆம் வருடம் ஸித்தி அடைந்தார்.Taken from FB post
src: https://www.facebook.com/cvbhariharan/posts/1890279351033707

- Karthik. R

Saturday, 2 January 2016

3 Types of People who suffer - பாதிக்கபடும் மூன்று வகை மனிதர்கள்

Goddess Durga and the Trinity(Brahma, Vishnu and Shiva)

People born in the any of the below three Lagna/Asc will suffer throughout life. Only a few horoscopes are considered to be exception in certain cases but they can’t fully escape the sufferings of life. Suffering in the context may relate to continuous ups and downs with a little happiness in all areas of life.

Those 3 Lagna/Asc are,

Kumba/Aquarius
Vrischika/Scorpio
Mithuna/Gemini

It is said that people born in Virischika and Kumba Lagna or Ascendant are the most sufferers. They will always have worries and need to try hard to come up in every area of life. Kumbha lagna people are denied of everything and Vrischika Lagna people suffer due to past life Karma.

Some local astrology researchers whom I met and spoke say that most of the kumba lagna/Asc born people who are in driving profession of any type like passenger bus or train or flight had always met with accidents along with several people getting injured or killed. But according to me still larger data is needed to correctly verify this. I hope the readers and astrologers who are in research can make a note of it.

Mithuna Lagna/Asc born faces troubles much less compared to that of Kumbha or Vrischika lagna people. They suffer due to the play of planets as all the planets give both good and bad equally to this Gemini lagna/Asc born people.

What to do to get rid of troubles and sufferings ?

Only Worship and Devotion to God may help.

Kumbha Lagna born should hold on to Lord Shiva and worship him daily, go to his shrines without fail throughout their life.

Vrishchika Lagna born should worship Lord Vishnu and being an ardent devotee of Lord Narayana will escape suffering due to his/her bad karma.

Mithuna Lagna born should worship Devi Durga. Worshipping her in form of Vishnu Durga(with Sangu and Chankra in her hands) on Wednesday’s will help them  live a balanced life in all aspects.

No other remedy is required above worship is enough. But still if you feel something is wrong and troubling, feel free to write to my email [email protected] or contact through facebook page.

To read more about Lagna Click Here

For consultation of your horoscope chart and to know which kavach to wear.

Pay using the below link.

(Or)

Or email [email protected]
பாதிக்கபடும் மூன்று வகை மனிதர்கள்:


கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மூன்று லக்னங்களில் பிறந்தவர்கள் வாழ்கின்ற‌ நாட்கள் முழுவதும் கஷ்டங்களையும் போராட்டங்களையும் சந்தித்து கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த மூன்று லக்னங்களில் பிறந்தவர்கள் மிகவும் பாதிகப்படுவார்கள், ஏற்ற தாழ்வுகளை சந்தித்த கொண்டே இவர்களது வாழ்க்கை ஓடும். சந்தோஷம் வந்தாலும் அடுத்த சில நாட்களிலே மறைந்து போகும்.


அம்மூன்று லக்னங்கள்,
கும்பம்
விருச்சிகம்
மிதுனம்


கும்பம் மற்றும் விருச்சிக லக்னத்தில் பிறந்தவர்கள் மிகவும் துன்பங்களுக்கு ஆளாவார்கள். மிகவும் வருந்தக் கூடியவர்களாகவும் கஷ்டப்பட்டு வாழ்க்கையில் ஒவ்வொன்றையும் செய்து முடிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை தான் இவர்களுக்கு எப்போதுமே இருக்கும்.


கும்ப லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு எல்லாமே தடைதான். அப்படியே வந்தாலும் காணமல் போய்விடும். விருச்சிக லக்னத்தில் பிறந்தவர்கள் முன் ஜென்ம கர்ம வினையினால்
துன்பப்படுகிறார்கள்.


சில உள்ளூர் ஜோதிட ஆராய்ச்சியாளர்கள் கும்ப லக்னத்தில் பிறந்தவர்கள் தான் அதிக அளவில் வாகன விபத்துக்களை சந்திகின்றனர் என்று கூறுகிறார்கள். எந்த வகையான வாகனமாக இருந்தாலும் சரி இதே கதிதான். பேருந்து ஓட்டுனராக இருந்தால் தானும் தன் கூட இருப்பவர்களும் விபத்துக்குள்ளாவர்கள். ஆனால் என்னை பொருத்த வரை இதை பற்றி மேலும் ஆராய்ச்சி செய்வது நலம், நிறைய உதாரண ஜாதகங்கள் இருந்தால் ஒரு முடிவுக்கு வரலாம். ஜோதிட ஆராய்ச்சியாளர்கள் இதை பற்றி தங்கள் ஆராய்ச்சியில் சேர்த்து கொள்வது நன்று.


மிதுன லக்னத்தில் பிறந்தவர்கள் கும்பம் மற்றும் விருச்சிக லக்னகாரர்கள் சந்திக்கும் துன்பத்தைவிட சற்று குறைவாகவே சந்திப்பர். அவர்கள் கிரகங்களின் விளையாட்டால்
பாதிக்கப்படுகின்றனர். எல்லா கிரகங்களும் நன்மை மற்றும் தீமைகளை சரி சம்மாக இந்த மிதுன லக்னகாரர்களுக்கு கொடுக்கிறது.துன்பங்களில் இருந்து விடுபட என்ன செய்வது ?


கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்வதே சரியான வழி.


கும்ப லக்னத்தில் பிறந்தவர்கள் சிவபெருமானை நாள் தோறும் நினைத்து கொண்டு இருப்பது, அவரது திருக்கோவில்களுக்கு செல்வது. இது போன்று வாழ்க்கை முழுவதும் செய்து கொண்டிருப்பது நன்மை பயக்கும்.


விருச்சிக லக்னத்தில் பிறந்தவர்கள் விஷ்ணு பகவானை ஆராய்தனை செய்வதன் மூலம் எல்லாவித கர்ம வினைகளிலிருந்து விடுதலை பெற்று வாழ்க்கை இனியமாக அமைய வழி கிடைக்கும்.


மிதுன லக்னத்தில் பிறந்தவர்களில் துர்கா தேவி பூஜிப்பதால் நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். விஷ்ணு துர்க்கையை(கையில் சக்கரம் மற்றும் சங்குடன்) புதன் கிழமை தோறும்
தவறாமல் வழிபட்டால் வாழ்க்கை சீராகி மேன்மையுண்டாகும்.


வேறு எந்த வகையான பரிகாரமும் வேண்டாம் மேலே சொல்லபட்டுள்ள ஆராதனைகளை செய்தாலே போது. ஆனால் இன்னும் எதே ஒன்று உங்களை பிரச்சனைக்குள்ளாக்கினால்
எனது மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு சந்தேகங்களை தவறாமல் எழுதவும்.

லக்னம் பற்றி மேலும் வாசிக்க இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

உங்கள் ஜாதகத்தை பற்றியும், எந்த கவசத்தை அணிவது பற்றியும் தெரிந்துகொள்ள, கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்து, ஆன்லைன் பேமேன்ட் செய்யவும்.
https://www.payumoney.com/store/product/861b5695122d5632de85cafccd59c689

(அல்லது)


கீழே உள்ள முகநூல் தளத்தில் செய்தி அனுப்பவும்.
https://www.facebook.com/horoscience.karthik
அல்லது மின்னஞ்சல் முகவரியில் தொடர்பு கொள்ளவும்.
[email protected]
- Karthik. R


Tuesday, 8 December 2015

Remedy for Happiness, Love, Fun - சந்தோஷம், அன்பு மற்றும் இன்பத்திற்கான வழிபாடு

Sandal paste offering to Shiva Linga


Like the snakes shed their old skin and go on live out with a new life with its new shining layer of skin, Similarly we humans also go on to live with new life ahead by taking resolutions on the eve of new  year, birthdays and on several  other festivals.

But which is the Correct day in our life each year to recharge, rejuvenate or revitalize ourselves with new fresh cosmic energy and enjoy the year ahead without troubles.

Of course it is on your Birthday each year you get a new chance to live a new life ahead. You are re-born on that day with new fresh energy. The only problem is we are not aware of ourselves and do not celebrate our birthdays on the correct day. Please find out the Tithi and the Vedic month in which you are born and note down it and that is when you should celebrate or at least do the remedies given below to stay out of troubles ahead for another 1 year until your next birthday kicks in.

To find out your birth Tithi using Jagannatha Hora, please read the previous post. The link is also given below.


So after reading it you would have know that unlike English calendar date,according  Indian/Vedic calendar Each year your actual Birth date differs as it follow calendar of 360 days a year which is the Lunar Calendar and that is the right one. Know your Tithi.

What exactly should be done on Birthday ?

On each year birthdays comes in different days. Note down on what day your birthday comes according to Tithi. Except Tuesday and Saturday all other days are good.

If your annual birthday comes out to be Tuesday then its shows some kind of obstacles in every endeavour you take will be there a year until your next birthday.
Similarly, Saturday which will halt you down on every circumstances. 
If it is on Sunday then the year ahead, you will be more egoistic.
If it turns out to be on Monday, Wednesday, Thursday and Friday, Everything will be good and great year ahead.
  
As we have seen Tithi is the relationship between the Father and Mother, Shiva and Sakthi, we need to offer following items on your birthday each year based on what day it comes each year. As that planet will work for you the whole year and provides you with new energy. If for ex, Thursday, then it is Jupiter. If it is weak in your chart the year ahead might not be wonderful. So it is recommended to offer these products to Shiva Linga in nearby Shiva temples in your location.

Sunday(Sun)= Honey
Monday(Moon) = Cow Milk
Tuesday(Mars) = Light a Clay Lamp in Temple or Candle.
Wednesday(Mercury) = Any Green Leaves (Vilva, Shiva’s favourite)
Thursday(Jupiter)= Any Flowers (Datura or Crown flower,  Shiva’s favourite)
Friday (Venus) = Rice Food or Fruits (Datura fruit, Shiva’s favourite)
Saturday(Saturn) = Incense Sticks or Fragrance product(Sandal or Jasmine sticks, Sambarani)

Once you are in Shiva Temple and offer the following products on each year on your Birthday(Tithi), you will get recharged yourself and be filled with new energy to run your life a year until your next birthday.

Please read the previous post fully to understand how to find your birth Tithi and upcoming Birthdays using Jagannatha Hora. As this post is continuation of it. In the previous post we would have seen an example chart for the person born on May 30, 2002, the birthday next year would be May 26, 2016, which turns out to be a Thursday, thus showing the events will be good and a good start for another year. Since it is Thursday, he should be offering Flowers to Shiva Linga which would give him great benefits and be recharged with new energy for 1 year.
Practically, we can’t celebrate our Birthday’s on our Tithi Days, as we are westernized and adapted to the use of English calendar(not in all parts of India). Hence you can enjoy with sweets, party’s on your solar calendar never mind. But make sure you do the necessary things said above according to your birth Tithi each year which your actual birthday. Tithi=Disatance between Sun and Moon.

List of Tithi names can be found on this wiki link. https://en.wikipedia.org/wiki/Tithi

Still do you feel some planet is doing a lot of havoc and crisis in your life, feel free to consult and get a reading and a Kavach.

For consultation of your horoscope chart and to know which kavach to wear.
Pay using the below link.

(Or)
சந்தோஷம், அன்பு மற்றும் இன்பத்திற்கான வழிபாடு


பாம்பு எப்படி தனது பழைய தோளை விட்டு புது பொலிவுடன் தனது வாழ்க்கை பயணத்தை அவ்வப்போது தொடர்கிறதோ அதே போல் நாம் மனிதர்களும் ஒவ்வொரு புத்தாண்டு அல்லது பிறந்தநாள் அல்லது வேறு பண்டிககைகளின் போது சில புதிய நோக்கங்களை முன் நிறுத்தி வாழ்க்கை பயணத்தை தொடர்கிறோம்.


ஆனால் ஒவ்வொரு வருடமும் எந்த நாளில் நாம் இவ்வாறு புது பொலிவுடன், புத்துணர்ச்சி பெருவது, தெய்வ சக்தியை எந்த நாளில் நாம் பெற்று 1 வருடம் கவலையில்லாமல் இருக்க முடியும்.


உங்கள் பிறந்தநாள் அன்று தான் உங்களால் அந்த சக்தியை பெற்று புத்துணர்ச்சியுடன் தடைகள் இல்லாமல் அடுத்த ஒரு வருடத்திற்கு பாதுகாப்பாக வாழ்க்கை பயணத்தை தொடர முடியும். பிறந்தநாள் எது, நீங்கள் பிறந்த தமிழ் மாதம் மற்றும் திதியை குறித்து வைத்து கொள்ளுங்கள். ஒவ்வொறு வருடமும் நீங்கள் பிறந்தமாதத்தில் வரும் உங்கள்து பிறந்த திதி தான் உங்களுடைய உண்மையான பிறந்த நாள்.

உங்களது பிறந்த திதி மற்றும் ஒவ்வொரு வருடமும் வரும் உங்கள் பிறந்தநாளை சரியாக கண்டுபிடிக்க நீங்கள் கீழே உள்ள லிங்கை பயன்படுத்தவும். இந்த பதிவிற்கு முந்தைய பதிவு ஆகும்.


http://horoscience.blogspot.in/2015/12/when-is-my-next-birthday.html


ஆக நீங்கள் படித்த பின் உங்களுக்கு ஒன்று விளங்கி இருக்கும் அதாவத் பிறந்தநாள் வருடாவருடம் வெவ்வெறு நாளில் வரும் என்று. ஏன் என்றால் 360 நாட்கள் கொண்ட நமது இந்திய நாட்காட்டி படி அது தான் சரி. பிறந்த திதி வரும் நாள் தான் பிறந்தநாள், ஆங்கில நாட்காட்டி படி அல்ல.


உங்கள் பிறந்தநாள் அன்று நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் ?


உங்கள் திதி படி பிறந்தநாள் எப்போது வருகிறது என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள். அது எந்த கிழமை என்று பாருங்கள். செவ்வாய் மற்றும் சனி கிழமை தவிர மற்ற நாட்கள் எல்லாம் நல்ல நாட்கள்.


உங்களது வருட பிறந்தநாள் வரும் நாள் செவ்வாய் கிழமையாக இருந்தால் அந்த வருடம் முழுவதும் எதோ சில பிரச்சனைகளும் தடைகளும் இருந்து கொண்டே இருக்கும்.


அதே போல் சனி கிழமையாக இருந்தால் எல்லா விஷயங்ககும் ஸ்தம்பித்தது போல் அந்த வருடம் முழுவது இருக்கும்.ஞாயிற்று கிழமை எனில் உங்களது அகங்காரம் சற்று கூடுதலாக இருக்கும்.


திங்கள், புதன், வியாழன் மற்றும் வெள்ளி எனில் மிகவும் நல்லதாக அடுத்த ஒரு வருடத்திற்கு இருக்கும்.

திதி என்பது தந்தைக்கும் தாய்க்கும் உள்ள உறவு முறை. ஆக சிவபெருமானையும் பராசக்தியையும் உங்கள் பிறந்த நாள் அன்று வழிபட வேண்டும். உங்கள் பிறந்தநாள் வரும் அந்த கிழமை வியாழன் என்றால் அதற்குரிய கிரகம் குரு. ஆக குருவிற்குண்டான சில பொருட்களை நிங்கள் சிவலிங்கத்துக்கு அற்பனித்தால் அடுத்த ஒருவருடத்திற்கு இடர்கள் இல்லாமல் புது பொலிவுடன், புது சக்தியுடன் வாழ்க்கை பயணத்தை தொடரலாம். நீங்கள் வசிக்கும் இடத்திற்கு அருகாமயில் உள்ள சிவன் கோவிலில் உள்ள சிவலிங்கத்தை தரிசனம் செய்து கீழே உள்ள பொருட்களை அற்பணித்தால் போதுமானது.

 

பிறந்தநாள்(திதி படி) வரும் கிழமை எற்ப,


ஞாயிறு(சூரியன்) = தேன்


திங்கள்(சந்திரன்) = பசும்பால்


செவ்வாய் = அகல் விளக்கு


புதன் = பச்சை இலைகள் எதுவாக இருந்தாலும் சரி(வில்வம் சிவனின் விருப்பமான இலை)


வியாழன்(குரு) = பூக்கள் எதுவாக இருந்தாலும் சரி (ஊமத்தை செடி பூ, எருக்கன் செடி பூ, சிவனின் விருப்பமான பூக்கள்)


வெள்ளி(சுக்கிரன்) = அன்னம் அல்லது பழங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் சரி(ஊமத்தை, சிவனின் விருப்பமான பழம்)


சனி = ஊதுபத்தி அல்லது சாம்பிரானி(சந்தனம் அல்லது மல்லிகை மனம்)


நீங்கள் உங்கள் பிறந்த திதி வரும் கிழமை ஒவ்வொறு வருடமும் சிவன் கோவிலுக்கு சென்றால் அடுத்த பிறந்த நாள் வரும் வரை ஒரு வருடத்திற்கு எந்த தடைகளும் இல்லாமல் எல்லா நன்மைகளும் பெற்று வருவீர்கள்.இந்த பதிவிற்கு முந்தைய பதிவை தயவு செய்து முழுமையாக படியுங்கள். ஏன் எனில் அதன் தொடர்ச்சி தான் இப்பதிவு. வருக்கின்ற அணைத்து பிறந்த நாட்களையும் திதி படி ஜகன்நாத ஹோரா உதவியுடன் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். 

சென்றைய பதிவில் நாம் பார்த்த உதாரண ஜாதகப்படி அவருடைய பிறந்த தேது மே 30, 2002, அடுத்த பிறந்த நாள் மே 26, 2016 அன்று வியாழக்கிழமை வருகிறது. எனவே அவர் பூக்கள் கொடுத்து லிங்க வழிபாடு செய்தால் தடைகள் வராமல் நல்ல பயணத்தை அடுத்த ஒரு வருடம் கழிப்பார்.


யதார்தத்தில் நாம் திதி படி பிறந்தநாளை கேக் வெட்டி, மிட்டாய் கொடுத்து கொண்டாடாவிடினும் நாம் சிவன் கோவில் சென்று மேற்குரிய விஷயங்களை செய்தாலே போதுமானது. நீங்கள் வேண்டுமானல் நாம் இது நாள் வரை மேற்கத்திய முறைபடி கொண்டாடும் பிறந்த நாளை எப்போதும் போல் கொண்டாடி கொள்ளலாம். திதி என்பது சூரியன் மற்றும் சந்திரனுக்கு உண்டான இடைவெளியாகும்.

திதியின் பெயர்களை இந்த விக்கி லிங்கின் மூலம் நீங்கள் தெரிந்துகொள்ளலாம்.


https://ta.wikipedia.org/wiki/திதி


இன்னும், உங்ககுக்கு எதோ ஒரு கிரகத்தினால் துன்பங்கள் விளைகிறது என்று தெரிந்தால் கீழே உள்ள லிங்கின் மூலம் தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் உங்கள் ஜாதகத்தை பற்றி தெரிந்து கொண்டு கவசங்களை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.


உங்கள் ஜாதகத்தை பற்றியும், எந்த கவசத்தை அணிவது பற்றியும் தெரிந்துகொள்ள, கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்து, ஆன்லைன் பேமேன்ட் செய்யவும்.


https://www.payumoney.com/store/product/861b5695122d5632de85cafccd59c689


(அல்லது)


கீழே உள்ள முகநூல் தளத்தில் செய்தி அனுப்பவும். https://www.facebook.com/horoscience.karthik  அல்லது 

மின்னஞ்சல் முகவரியில் தொடர்பு கொள்ளவும். 

[email protected]
- Karthik. RWednesday, 2 December 2015

When is my next Birthday - என் அடுத்த பிறந்த நாள் எப்போது ?

Birthday each year should be celebrated according to the Tithi one is born


Many of us are celebrating our yearly birthday on a wrong date. Why ? Because we are following English Solar Calendar instead of Indian Lunar Calendar.

For ex., If a person was born on May 30, 2002. Each year he/she celebrates their birthday on May 30, which is totally wrong. As according to Solar calendar it is celebrated, mostly in the western countries people celebrate on that day as only SUN in the horoscope will come to the exact point each year on the particular birth date. SUN represents FATHER, only father is not enough for creating us. MOTHER is also needed. Thus Lunar Calendar/Indian Calendar should be followed.

When does the exact Birthday occur each year ?

To know this, you should first know your Birth Tithi. Tithi is distance between SUN and MOON. When Sun and Moon are together it is called AMAVASYA TITHI(New Moon). Similarly when the Sun and Moon are 12 degrees apart, there comes next Tithi. There are 16 Tithis, in which 14 Tithi’s repeat itself after AMAVASYA and PURNIMA for each day constituting 30 Tithis per month, hence we have 30 days in a month. Tithi in spiritual sense is the relationship between the Father and Mother. Ie., between Shiva and Sakthi. Each Tithi represents each kind of relationship. There are 30 kinds of relationship. When Sun and Moon are 180 degree apart from each other it is called PURNIMA(Full Moon).

Whenever your birth Tithi comes in the month you are born in each year that is the day you need to celebrate your birthday.

Look at the example horoscope. Person born on May 30, 2002. Look at the Birth Tithi highlighted and shown below in the horoscope. The person is born on Krishna Panchami, which is Panchami Tithi. Similarly, anyone can know their Birth Tithi using Jagannatha Hora.

Tithi, திதி, horoscience
(Click to Enlarge)


Note: Here Krishna means Dark Fortnight(waning moon) and Sukla means Bright Fortnight(waxing moon).


To find out the exact birthday each year, which means to locate your Birth Tithi each year, use “Tithi Pravesha” Tab in Jagannatha Hora and find out. See the example below.

Open your chart in Jagannatha Hora and Click on "Tithi Pravesha" Tab
Then click on find "Tithi Pravesha Chart".
You can change the year for which you need to know the birthday to celebrate it.

Tithi, திதி, horoscience
(Click to Enlarge)
  
In the above chart we can see clearly that the exact birthday of the person was to be celebrated on June 7, 2015 instead of May 30, 2015 Look at the birth Tithi which is Panchami Tithi which is exactly the same as natal chart. Since this year his birthday was passed and sure he wouldn’t have celebrated it correctly. We will check for next year 2016, when does it actually come.

Just change the year to 2016 and click in “Find Tithi Pravesha Chart” button.

Tithi, திதி, horoscience
(Click to Enlarge)

So next year he should celebrate his birthday on May 26, 2016 instead of May 30, 2016.

Why this difference occurs each year. Actually speaking, you will not see any difference if Lunar Calendar is followed. Mostly in India this calendar is followed for the celebration of God Avatar’s Birthday’s like Krishna Ashtami, as Lord Krishna was born on Ashtami Tithi which is the 8th Tithi and Rama Navami as Lord Rama was born on Navami Tithi 9th Tithi. And all other God Avatars birthdays are also celebrated in this manner as a festival. Luckily for normal people the Birth Tithi is considered only for mourning/pitru ceremonies after his/her death each year.

Thus we have to stop celebrating on the same date each year following the Solar Calendar(365.25 days). And please celebrate on the day exactly your Birth Tithi comes as per Lunar Calendar(30x12=360 days). 30 types of Tithis hence 30 days per month which constitutes 360 Tithi days per year.

In the next post we will see the importance of celebrating birthday as per your Birth Tithi and how to find out and determine the year ahead will be either good or bad and what remedies should be done each year on your true Birthday(Tithi)

For consultation of your horoscope chart and to know which kavach to wear.
Pay using the below link.

(Or)

Or email [email protected]

Tithi, திதி, horoscience
பிறந்தநாளை ஒருவர் தான் பிறந்த திதியில் கொண்டாட வேண்டும்

என் அடுத்த பிறந்த நாள் எப்போது ?


நாம் நமது பிறந்த நாளை தவறான தேதியில் கொண்டாடி வருகிறோம். ஆம் ஒருவர் பிறந்தது மே 30, 2002 எனில் அவர் தனது பிறந்த நாளை வருடாவருடம் மே 30 அன்று கொண்டாடுவார் அது முற்றிலும் தவறு. ஏனேனில் சூரிய நாட்காட்டி படி அது கொண்டாடபடுகிறது, மேற்கத்தியர்களால் பின்பற்றபடுவது. அந்த நாள் அன்று சூரியன் மட்டும் தான் நமது ஜாதகத்தில் இருப்பது போல் அதே இடத்திற்கு வருடம் தோறும் வரும். அந்த நாளில் பிறந்தநாள் விழாவை கொண்டாடுவது சரியில்ல. சூரியன் மட்டுமா,  அதவாது தந்தை மட்டுமா நமது பிறப்பிற்கு காரணமாகிறார். இல்லவே இல்லை, தந்தையும் தாயும் இணைவதனாலையே நமது பிறப்பு நிகழ்கிறது, அதற்காக தான் சந்திர நாட்காடியை பயன் படுத்த வேண்டும்.


சரியான பிறந்த நாள் ஒவ்வொரு வருடமும் எப்போது வரும் ?


இதற்கு நீஙகள் பிறந்த திதி எது என்று முதலில் தெரிந்து வைத்து கொள்ளவேண்டும். ஆம், திதி என்பது சூரியனுக்கு சந்திரனுக்கும் உள்ள இடைவேளி. அதாவது சூரியனும் சந்திரனும் சேர்ந்திருந்தால் அன்று அமாவாசை. பின்பு சுக்கில பட்சம் ஆரம்பம், அதாவது 12 பாகை இருவருக்குமான இடைவேளி இருந்தால் முதல் திதியான பிரதமை வரும்,
பின்பு துவிதியை அப்படியே 180 பாகை இடைவேளி வந்து விட்டால் பௌர்ணமி வந்து விடும், மிண்டும் கிருஷ்ண பட்சம் ஆரம்பம்மாகி பிரதமை, துவிதியை திருதியை வரும்.


ஆண்மீக ரீதியாக பார்த்தால், திதி என்பது ஒரு உறவு முறை. அதாவது சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கு உண்டான உறவு. அதாவது சிவனும் பார்வதியும் சேர்ந்திருக்கும் போது இப்புவியில் உயிர்கள் உருவாகின்றன. அவர்கள் தானே நம் எல்லோருக்கும் தந்தையும், தாயுமாக உள்ளனர். ஆக 30 திதிகள் 30 வகையாக உறவுகள், எனவே ஒரு மாதத்திற்கு 30 நாட்கள்.


நீங்கள் பிறந்த திதி நீங்கள் பிறந்த தமிழ் மாதத்தில் ஒவ்வொரு வருடம் வரும் நாள் தான் உண்மையான பிறந்த நாள் தினம், அன்று உங்கள் பிறந்த நாளை கொண்டாடுவது மிகவும் சிறப்பு.


உதாரண ஜாதகத்தை பாருங்கள். மே 30, 2002 ஆம் ஆண்டு பிறந்துள்ளார். கீழே உள்ள படத்தில் பாருங்கள், ஜகன்நாத ஹோரவை பயன்படுத்தி நீங்கள் எளிதாக உங்கள் பிறந்த திதியை தெரிந்து கொள்ளலாம். இந்த ஜாதகர் பிறந்த திதி சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது. அவர் கிருஷண பஞ்சமியில் பிறந்துள்ளார். அதாவது தேய்பிறை பஞ்சமியில் பிறந்துள்ளார்.

Tithi, திதி, horoscience
(Click to Enlarge)


குறிப்பு: இங்கே சுக்கில பட்சம் என்பது வளர்பிறை நாட்கள், கிருஷ்ண பட்சம் என்பது தேய்பிறை நாட்கள்.ஒவ்வொரு வருடமும் வரும் சரியான பிறந்த நாளை எளிதில் கண்டுபிடிக்க ஜகன்நாத ஹோராவில் திதி பிரவேஷா எனபதை பயன்படுத்த வேண்டும். உங்கள் ஜாதகத்தை ஜகன்நாத ஹோரவில் திறவுங்கள்.


பின்பு "Tithi Pravesha" என்பதை கிளிக் செய்யவும்.

பின்பு "Tithi Pravesha Chart" என்பதை கிளிக் செய்யவும்.

எந்த வருடத்திற்கு பார்கக வேண்டுமோ அந்த வருடத்தை டைப் செய்யுங்கள்.


கீழே உள்ள படத்தை பாருங்கள்.

Tithi, திதி, horoscience
(Click to Enlarge)


எனவே மேலே உள்ள படத்தில் நாம் தெளிவாக காணலாம், அதாவது இந்த வருடம் அவரது பிறந்த நாள் ஜுன் 7 ஆம் தேதி கொண்டடியிருக்க வேண்டும், மே 30 அல்ல. ஏன் என்றால் அவரது பிறந்த திதியையும் ஜுன் 7 அன்று உள்ள திதியையும் கவணியிங்கள் பஞ்சமி திதி என்று சரியாக வருகிறது.

இவர் கண்டிப்பாக தவறாகத்தான் இந்த வருடம் கொண்டாடியிருப்பார். சரி அடுத்த 2016 ஆம் ஆண்டு இவரது பிறந்தநாள் எப்போது கொண்டாட வேண்டும் என்று பார்ப்போம். 2016 என்று மாற்றம் செய்த பின்பு "Tithi Pravesha Chart" என்பதை கிளிக் செய்யவும்.

Tithi, திதி, horoscience
(Click to Enlarge)


எனவே அடுத்த பிறந்த நாள் மே 26, 2016 அன்று வருகிறது.

ஏன் இத்தனை மாற்றம் தேதியில், உண்மையாக பார்த்தால் எந்த மாற்றமும் இல்லை, அதாவது சந்திர நாட்காட்டியை பயன்படுத்தும் வரை, ஏன் என்றால் தமிழ் மாதத்தில் 30 நாட்கள் 30x12=360 நாட்கள் ஒரு வருடம். ஆனால் நாம் ஆங்கில நாட்காட்டி பயன்படுத்துவதால் தான் இத்தனை குழப்பம். உதாரணத்திற்கு நாம் சில விஷயங்களில் சரியாகத்தான் உள்ளோம் அதாவது கடவுளின் அவதார நாட்களை சரியாக கொண்டாடுகிறோம், கிருஷ்ணரின் பிறந்தநாளை அஷ்டமி திதி அன்றும் ராமரின் பிறந்தநாளை நவமி திதி அன்றும் கொண்டாடி மகிழ்கிறோம். சாதரன மக்களின் பிறந்த திதி இறந்த பிறகு வருடாவருடம் பித்ரு திதி சடங்குகளுக்கு மட்டும் பயன்படுத்துகிறோம். 


எனவே மேற்கத்தியரை போன்று ஆங்கில நாட்காட்டி படி பிறந்தநாள் விழாவை கொண்டாடுவதை நிறுத்தி கொண்டு சரியான சந்திரா நாட்காட்டி/இந்திய‌ நாட்காட்டி, அதாவது பிறந்த திதி படி கொண்டாடுங்கள்.


அடுத்த பதிவில், திதி படி பிறந்த நாள் விழாவை கொண்டுவதனால் வரும் பயன்கள், மற்றும் அந்த வருடத்தில் நடக்கும் பலா பலன்கள் நனமை அல்லது தீமை உண்டாக்கும் வருடாமா என்பது எப்படி பார்ப்பது போன்ற விஷயங்கள் மற்றும் அதற்கு நாம் என்ன வழிபாடுகள் செய்ய வேண்டும் என்பதை பார்ப்போம்.


உங்கள் ஜாதகத்தை பற்றியும், எந்த கவசத்தை அணிவது பற்றியும் தெரிந்துகொள்ள, கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்து, ஆன்லைன் பேமேன்ட் செய்யவும்.
https://www.payumoney.com/store/product/861b5695122d5632de85cafccd59c689

(அல்லது)


கீழே உள்ள முகநூல் தளத்தில் செய்தி அனுப்பவும்.
https://www.facebook.com/horoscience.karthik அல்லது மின்னஞ்சல் முகவரியில் தொடர்பு கொள்ளவும்.
[email protected]


- Karthik. R